Publikacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi


Nagłówek

Publikacje

  • Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

    Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) prowadzenie monitoringu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę