Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt Career Turn - bezpłatnego wsparcia skierowany do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Projekt realizowany jest od 7 lat ;...

Projekt aktywizacyjny „Praca w zasięgu ręki" jest projektem Finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Forum Aktywności Lokalnej oraz Powiatowy Urząd Pracy z Wałbrzycha informują o projekcie w ramach działania 8.2 - Wsparcie osób poszukujących pracy - Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (V)" w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę