Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (VI)" w ramach...

  Powiat Złotoryjski/Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi realizuje projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (V)"...

  Powiat Złotoryjski/Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi realizuje projekt pn. "Zwiększenie możliwości zatrudniania osób powyżej 30 roku życia, w tym znajdujące się...

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że posiada jeszcze bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz środki na organizację szkoleń, staży, zwrotu kosztów...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę