Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
Osobista rejestracja w Urzędzie dla osób z ograniczonym dostępem do Internetu, po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem rejestracji: tel. 76 8779 264 lub 76 8779 265 w godz. od 8:00 - 10:00.


Klienci będą wpuszczani do urzędu (wejście główne od Alei Miła) pojedynczo.

Prosimy o nieprzychodzenie z dziećmi lub osobami towarzyszącymi.

Przypominamy o obowiązującym nakazie zakrywania ust i nosa oraz nakazie zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób.

Dodatkowo klienci podlegają obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do urzędu (udostępniamy płyn dezynfekcyjny).

Osoby nie stosujące się do wskazanych wymogów sanitarnych nie będą obsługiwane.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Oferty pracy w powiecie

FIRMA P.H.U "AGA-TRANS" MARIUSZ MALISZEWSKI poszukuje kandydatów na...

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko...

Złotoryja, dnia 25.02.2021 r. STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI PLAC...

Czytaj więcej w temacie: Oferty pracy w powiecie

Projekt Career Turn - bezpłatnego wsparcia skierowany do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia. Projekt realizowany jest od 7 lat ;...

Projekt aktywizacyjny „Praca w zasięgu ręki" jest projektem Finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego...

Forum Aktywności Lokalnej oraz Powiatowy Urząd Pracy z Wałbrzycha informują o projekcie w ramach działania 8.2 - Wsparcie osób poszukujących pracy - Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że realizuje projekt pn . „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (V)" w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie z programem Pierwszy Biznes Program „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie" na rozpoczęcie działalności...

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z...

Trwa dedykowany  przyszłym, młodym przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego program...

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
59-500 Złotoryja, Al. Miła 18
tel. 76-87-79-200, fax: 76-87-79-202
e-mail: wrzl@praca.gov.pl

Puknt Obsługi Bezrobotnych w Świerzawie
59-540 Świerzawa, Pl. Wolności 47b
budynek MGOKSiR - parter
tel. 75-71-34-370

Punkt Obsługi Bezrobotnych w Wojcieszowie
59-550 Wojcieszów, ul. B. Chrobrego 122
siedziba ZGKiM - I piętro
tel. 75-75-11-774
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę