Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi


Nagłówek

Aktualności

Europejskie Dni Pracy - Polska 2015

Celem tego działania jest dostarczenie wszystkim mieszkańcom powiatu złotoryjskiego możliwości internetowej rozmowy ON- LINE z zagranicznymi pracodawcami.

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim (I)”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie złotoryjskim.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI

Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

Dla osób bezrobotnych sprawujących opiękę nad osobami zależnymi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi dysponuje środkami finansowymi na dodatkowe instrumenty rynku pracy

Dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia po raz pierwszy podejmujących zatrudnienie

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi dysponuje środkami finansowymi na dodatkowe instrumenty adresowane do osób w wieku do 30 roku życia, które po raz pierwszy podejmują zatrudnienie

Dla osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi dysponuje środkami finansowymi na dodatkowe instrumenty adresowane do osób bezrobotnych które ukończyły 50 rok życia

Szkolenie z obsługi komputera

Szkolenie finansowane ze środków unijnych z zakresu obsługi komputera.

Preferencyjne pożyczki dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców

Nowa forma wsparcia dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców.

Ogłoszenie o naborze do Sądu Rejonowego w Złotoryi

Nabór na stanowisko (etat) stażysty w ramach umowy o pracę na zastępstwo – wykonywana praca – pracownik sekretariatu.

Ogłoszenie o naborze do Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych w Wilkowie-Osiedlu

Nabór na stanowisko: PEDAGOG – 1 etat

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu o terminach i limitach przyjęć do służby w Policji w garnizonie Dolnośląskim w 2015 roku.

KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi Legnica poszukuje

KGHM Polska Miedź SA Huta Miedzi "Legnica" poszukuje kandydatów na stanowisko:PRACOWNIK PRODUKCJI-STAŻYSTA

Informacja dla osób zainteresowanych tworzeniem lub przystąpieniem do Spółdzielni Socjalnej

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi dysponuje środkami finansowymi na wspieranie tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę