Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Gemmolog
Kod: 331501
Liczba odwiedzin: 18719
Synteza: Identyfikuje, bada cechy jakościowe oraz wycenia kamienie szlachetne i jubilerskie.
Zadania zawodowe: przygotowanie stanowiska diagnostycznego do identyfikacji kamieni;
obsługiwanie urządzeń gemmologicznych przeznaczonych do badania minerałów oraz kamieni szlachetnych i jubilerskich,
kwalifikowanie kamieni według podziału: naturalny, syntetyczny, imitacja, naśladownictwo,
określanie cech jakościowych kamieni z uwzględnieniem: masy, barwy, czystości, proporcji, jakości szlifu,
wycena kamieni na podstawie stwierdzonych cech i stosowanych w obrocie kamieniami szlachetnymi i jubilerskimi cenników,
ocena przydatności kamieni do zastosowania w określonym wyrobie
ocena przydatności surowca (minerału) pod katem przydatności do obróbki jubilerskiej,
przygotowanie wyposażenia w zakresie stanowiska pracy (dobór materiałów, narzędzi, urządzeń).

partners

shortcut-links

 go-to-top